Wydarzenia i Media

Rok 2017

  • Piknik z Kopernikiem– ,,Wiosna zaczyna się w Olsztynie” organizowany w dniu 19 marca 2017 r. w ramach współpracy z Muzeum Warmii i Mazur. W programie przewidziano:

-zabawy głosem oraz muzyką, sztukę iluzoryczną, solarne zabawy z wykorzystaniem energii słonecznej, osobliwości i żywioły wokół nas

Artykuł (orientacja.pl):

Artykuł (visit.olsztyn.eu)

Artykuł (olsztyn24.com)

Rok 2016

  • Ptasia Strefa (04.05.2016-20.06.2016) – zadanie realizowane w ramach umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Celem projektu jest podejmowanie działań na rzecz ochrony przyrody, budowanie właściwych postaw i zachowań wobec środowiska poprzez rozbudzanie świadomości ekologicznej uczniów. Co więcej uwrażliwienie na piękno przyrody, nauka korzystania z informacji z różnych źródeł opisujących świat przyrody.

Artykuł (multicentrum.net)

Artykuł (mbp.olsztyn.pl)

  • Wakacje z biblioteką (05.07.2016-25.08.2016) – zadanie realizowane w ramach umowy z Miejskim Zespołem Profilaktyki i Terapii Uzależnień. Pierwsza część programu ma na celu wskazanie terapeutycznej roli tekstów literackich, poprzez oswajanie dziecięcych lęków oraz wspieranie emocjonalnego rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym, pokazanie rodzicom i opiekunom jak wykorzystać teksty literackie do wspólnych zabaw. Druga część programu ma na celu celu pokazać wszechstronne możliwości jakie daje biblioteka. Pokazanie uczestnikom jak w atrakcyjny sposób spędzić wolny czas, jak rozwijać pasję i zainteresowania. Cel szczegółowy to rozwój umiejętności wyrażania własnych emocji poprzez rysunek, gest, słowo i zabawę.

Artykuł (abecadło.olsztyn.pl)

Artykuł (abecadło.olsztyn.pl)

  • Soffa YouTube Edition (01.09.2016-31.10.2016)- projekt realizowany w ramach zadania publicznego Gminy Olsztyn. Projekt daje możliwość wymiany doświadczeń, nabycia nowych kompetencji, zweryfikowania swojej wiedzy z ekspertami.

Artykuł (olsztyn24.com)

Artykuł (pl.wikipedia.org)

Artykuł (planeta11.pl)

  • Pracownia Słów Ważnych (10.10.2016-15.12.2016) – projekt realizowany w ramach zadania publicznego Gminy Olsztyn. W wyniku podjętych działań poszerzone zastaną kompetencje wśród mieszkańców Olsztyna w zakresie percepcji i tworzenia sztuki. Stworzono możliwość uczestnictwa w zajęciach stymulujących kreatywność oraz twórcze myślenie. Celem podjętych działań jest kształtowanie wśród uczestników poczucia, że sztuka i literatura są stałym elementem życia. Stworzono możliwość rozwoju kompetencji, umiejętności, wiedzy i doświadczeń w zakresie działań artystycznych wśród mieszkańców Olsztyna.

Artykuł (mbp.olsztyn.pl)

Artykuł (visit.olsztyn.eu)

Artykuł (telewizjaolsztyn.pl)

Artykuł (olsztyn24.com)

  • Kosmiczny Mikołaj (07.11.2016-16.12.2016) – zlecenie Gminy Olsztyn na zorganizowanie konkursu plastycznego dla dzieci w wieku 4-12 lat. W ramach konkursu odbędzie się astronomiczny pokaz projekcyjny, będzie można porozmawiać z Mikołajem. Prace nadesłane przez dzieci w konkursie zostaną wyeksponowane na wystawie w olsztyńskim Planetarium.

Artykuł (mbp.olsztyn.pl)