Wydarzenia i Media

 

Rok 2019

W roku 2019, w ramach zadań publicznych Gminy Olsztyn, zrealizowano projekty:

 • Tydzień Seniora

„Tydzień Seniora 2019” to kolejna edycja przedsięwzięcia organizowanego cyklicznie od 2016 r.,  mającego na celu utworzenie dla osób w wieku 60+ atrakcyjnej oferty działań kulturalnych i edukacyjnych.  . Zasadniczą część projektu stanowi seria wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych organizowanych w filiach MBP oraz współpracujących instytucjach. Będą to rozmaite wykłady, warsztaty rękodzielnicze, kursy komputerowe i językowe, konkursy wiedzy, spotkania autorskie, projekcje filmowe, przedstawienia teatralne. Całe przedsięwzięcie zostanie podsumowane na uroczystości w miejskim ratuszu, gdzie odbędzie się finał Tygodnia Seniora. Planowane są tam występy chórów, wybranej grupy teatralnej z oraz podsumowania i prelekcje organizatorów.

Artykuł (mbp.olsztyn.pl)

 • Pracownia baśni i legend

Projekt „Pracownia Baśni i Legend” zakłada kontynuację cieszącego się dużym zainteresowaniem projektu pt. „Pracownia Literacka” realizowanego w 2018 roku ze środków Samorządu Olsztyna, który stanowił propozycję stworzenia na literackiej mapie Olsztyna nowej przestrzeni do realizacji działań kulturalnych. Projekt „Pracownia Baśni i Legend” to również interdyscyplinarne wydarzenie, które poprzez organizację działań edukacyjnych o wysokich walorach artystycznych, historycznych i społecznych ma na celu budowanie tożsamości lokalnej, zaspokojenie potrzeby zakorzeniania się oraz budowania wspólnoty. Doskonale wpisuje się również w obchody rocznic upamiętniających twórczość najwybitniejszych postaci związanych z kulturą Warmii i Mazur (Maria Zientara-Malewska, Irena Kwinto). Planujemy organizację wydarzeń o wysokich walorach artystycznych angażujących zarówno środowisko artystyczne Olsztyna, jak i mieszkańców. Poprzez organizację spotkań, warsztatów, prelekcji będziemy zachęcali do aktywnego kreowania płaszczyzny kulturalnej naszego miasta z bezpośrednim odwołaniem do regionalizmu. W ramach projektu zostanie stworzona również publikacja dla dzieci, przybliżająca legendy warmińskie, symbole i postacie z nimi związane. Pracownia Baśni i Legend będzie służyć zarówno dorosłym, młodzieży, jak i najmłodszym poprzez organizację szeregu działań animacyjnych związanych z historią i kulturą regionu.

Artykuł (mbp.olsztyn.pl)

Artykuł (mbp.olsztyn.pl)

Artykuł (olsztyn24.com)

Artykuł (orientacja.pl)

Artykuł (mok.olsztyn.pl)

 • Piosenka potrzebuje tekstu

Projekt „Piosenka potrzebuje tekstu” jest próbą uwypuklenia wartości literackiej utworów muzycznych. W dobie wszechogarniającej komercji tekst piosenki często zepchnięty jest na daleki plan, marginalizowany. Tymczasem to właśnie wartość literacka nadaje utworom ponadczasowego i uniwersalnego charakteru. Spostrzegawczy artysta potrafi celnie opisać rzeczywistość mu współczesną w taki sposób, że treść nie traci na aktualności nawet po latach. Tylko utwory wybitne literacko, zaskakujące językowo, niezwykłe od strony środków poetyckich i celnie opisujące rzeczywistość nie odchodzą w zapomnienie. Dlatego chcemy położyć nacisk na słowo w muzyce. Projekt „Piosenka potrzebuje tekstu” miałby przybliżać tekstową twórczość muzyczną na wysokim poziomie.  Planujemy wypełnienie tej przestrzeni, realizując cykl 3 spotkań autorskich z wybitnymi muzykami, którzy polskim językiem i słowem posługują się swobodnie, pomysłowo i w sposób nietuzinkowy. Spotkania te, kładąc nacisk na językową stronę piosenki, dotyczyłyby wyłącznie tekstów najwyższej literackiej próby, o wysokich walorach artystycznych, społecznych i kulturotwórczych, a co za tym idzie – ponadczasowym charakterze oddziaływania.

Artykuł (mbp.olsztyn.pl)

Artykuł (mbp.olsztyn.pl)

 • Festiwal Planeta Umiejętności

Celem projektu jest zorganizowanie w bibliotece multimedialnej Planeta 11 otwartego wydarzenia skierowanego do młodzieży i dorosłych z Olsztyna i województwa warmińsko-mazurskiego w wieku 15-28 lat. Ze względu na dużą popularność organizowanych warsztatów o tematyce fotograficznej w poprzednich latach, chcielibyśmy rozszerzyć działania pod hasłem Festiwal Planeta Umiejętności o kolejne warsztaty odpowiadające na potrzeby młodych ludzi. Realizacja poprzednich festiwali choćby tj. Soffa czy Planeta Umiejętności upewnił nas w poczuciu kontynuacji wydarzenia. Festiwal otworzy warsztat gwary warmińskiej. Chcemy zwiększyć prestiż festiwalu dzięki towarzyszącym zajęciom dydaktycznym oraz poprzez udział w festiwalu doświadczonych ekspertów praktyków. Dzięki pogłębionej analizie potrzeb oraz ewaluacji postanowiliśmy realizować festiwal w okresie jesiennym. W ramach festiwalu zostaną zorganizowane bezpłatne warsztaty, na których osoby zainteresowane będą mogły zdobyć umiejętności z zakresu tworzenia fotografii cyfrowej („Krajobraz warmiński w obiektywie – warsztaty fotografii krajobrazowej” oraz „Podstawy są najtrudniejsze, czyli fotografia w pigułce.” ) oraz gwary warmińskiej. Wydarzenie osadzone będzie wokół tematu Warmii. Projekt dotyczy zagadnienia pracy fotoreportera, dokumentowania otaczającej regionalnej codzienności, wydarzeń kulturalnych oraz lokalnej przyrody i ma na celu w prosty i przystępny sposób wprowadzić uczestników w tajniki fotografowania oraz zainteresować, pogłębić więź z Warmią. Wydarzenie skierowane jest do amatorów. Finał będzie miał charakter otwarty. Zaprezentowane zostaną efekty pracy grup podczas warsztatów z części praktycznej. Uczestnicy warsztatów zaprezentują przed szersza widownią zdjęcia z wydarzeń w naszym regionie, które ich zainspirowały oraz z pochodzą z wyjątkowych miejsc. Zdjęcia będą służyły promocji naszego regionu. Zwieńczeniem pracy uczestników będzie wernisaż prac uczestników pt „Warmia Dzisioj” z odpowiednią warmińską oprawa muzyczną.

Artykuł (mbp.olsztyn.pl)

 • Literackie miejsca Warmii i Mazur

Zadanie dotyczy działań związanych z wydaniem książki autorstwa Ewy Zdrojkowskiej pt. „Literackie miejsca Warmii i Mazur”. Ewa Zdrojkowska, redaktor Radia Olsztyn, kierująca redakcją społeczno-kulturalną. W swojej książce Ewa Zdrojkowska, przedstawi krajobraz literacki naszego regionu, ukazując sylwetki takich twórców jak: I. Krasicki, K. I. Gałczyński, J. G. Herder, I. Newerly, E. Wiechert, M. Kajka, A. Holz, M. Zientara-Malewska. „Literackie miejsca Warmii i Mazur” to pozycja, która poprzez pryzmat pisarzy tworzących na ziemiach Warmii i Mazur ukaże specyfikę naszego regionu – miejsca, będącego zetknięciem wielu kultur. Książka Ewy Zdrojkowskiej, ma szansę stać się cennym materiałem w obszarze edukacji kulturalnej oraz narzędziem promocji regionu.

———————————————————————————————–

Rok 2018

W roku 2018, w ramach zadań publicznych Gminy Olsztyn, zrealizowano projekty:

 • Akademia Warmiaka – kontynuacja

Projekt zakłada kontynuację cieszącego się dużym zainteresowaniem przedsięwzięcia realizowanego w roku 2017, ze środków Samorządu Olsztyna. Akademia Warmiaka to interdyscyplinarne wydarzenie, które poprzez organizację działań edukacyjnych o wysokich walorach artystycznych, historycznych i społecznych ma na celu budowanie tożsamości lokalnej, zaspokojenie potrzeby zakorzenienia się oraz budowania wspólnoty.

Więcej informacji w linkach:

Artykuł ( mbp.olsztyn.pl)

 • Rozum pod kopułą – czyli planetarny festiwal nauki, literatury i sztuki

To cykl imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, które w atrakcyjny i nowoczesny sposób łączy świat nauki i sztuki ( literatury filmu, wskazując istotności i równoważność tych dwóch sposobów poznania rzeczywistości).

poprzez szereg działań o wysokich walorach artystycznych i merytorycznych, adresowanych do różnych grup wiekowych, organizatorzy pragną zachęcić mieszkańców Olsztyna do aktywnego uczestnictwa w lokalnym życiu kulturalnym i korzystania z bogatej oferty edukacyjnej i artystycznej instytucji kultury.

Artykuł (mbp.olsztyn.pl)

Artykuł (planeta11.pl)

Artykuł (olsztyn24.com)

Artykuł (olsztyn24.com)

 • Festiwal Planeta Umiejętności

Projekt skierowany do młodzieży z Olsztyna i województwa warmińsko- mazurskiego w wieku 15-18 lat. Przedsięwzięcie dotyczy zagadnienia kinematografii i ma na celu w prosty i przystępny sposób wprowadzić uczestników w tajniki tworzenia trików i efektów specjalnych w filmie, a także nauczyć ich jak stworzyć własny film z efektami.

Artykuł (mbp.olsztyn.pl)

Artykuł (planeta11.pl)

 • Pracownia Literacka

Projekt to propozycja stworzenia na literackiej mapie Olsztyna nowej przestrzeni do realizacji działań kulturalnych. Poprzez organizację spotkań, warsztatów i prelekcji będziemy zachęcali mieszkańców do aktywnego kreowania płaszczyzny kulturalnej naszego miasta. Doświadczeni literaci przeprowadzą warsztaty, mające m. in. na celu przygotowanie do świadomej pracy pisarskiej. W ramach spotkań z pisarzami stworzymy literacką topografię miasta. Pracownia Literacka będzie służyć również najmłodszym, poprzez organizację szeregu działań animacyjnych związanych z historią i kulturą regionu.

Artykuł (olsztyn24.com)

Artykuł (olsztyn24.com)

 • Tydzień Seniora

Projekt ma na celu utworzenie dla osób w wieku 60+ atrakcyjnej oferty działań kulturalnych i edukacyjnych. Będą to rozmaite wykłady, warsztaty rękodzielnicze, kursy komputerowe i językowe, kursy wiedzy i spotkania autorskie, projekcje filmowe i przedstawienia teatralne. Celem wydarzeń jest zaktywizowanie seniorów i zwiększenie ich uczestnictwa w ofercie olsztyńskich instytucji kultury, a także popularyzacja działań realizowanych przez podmioty odpowiedzialne za politykę senioralną Olsztyna.

Artykuł (mbp.olsztyn.pl)

Artykuł (filia18.blogspot..com)

Arykuł (olsztyn24.com)

 • Portret Aktorki

Zadanie dotyczy działań związanych z wydaniem książki pt. „Portret aktorki. Moje dzieciństwo za kulisami teatru.” autorstwa Katarzyny Frankowiak. Jest to debiut literacki, w którym autorka przedstawia historię życia swojej matki – aktorki Danuty Koryckiej. W ramach realizacji zadania wykonane zostaną prace związane z przygotowaniem książki do do druku (redakcja, opracowanie graficzne, skład, dzięki którym w przyszłości materiał zostanie opublikowany) oraz działania edukacyjne, w postaci spotkań z autorką książki nt. metodologii tworzenia prac dokumentalnych i biografii. Zajęcia będą przeprowadzone przez panią Katarzynę Frankowiak w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej, a odbiorcami będą mieszkańcy Olsztyna.

———————————————————————————————–

Rok 2017

 • Piknik z Kopernikiem– ,,Wiosna zaczyna się w Olsztynie” organizowany w dniu 19 marca 2017 r. w ramach współpracy z Muzeum Warmii i Mazur. W programie przewidziano:

-zabawy głosem oraz muzyką, sztukę iluzoryczną, solarne zabawy z wykorzystaniem energii słonecznej, osobliwości i żywioły wokół nas

Artykuł (orientacja.pl):

Artykuł (visit.olsztyn.eu)

Artykuł (olsztyn24.com)

———————————————————————————————–

Rok 2016

 • Ptasia Strefa (04.05.2016-20.06.2016) – zadanie realizowane w ramach umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Celem projektu jest podejmowanie działań na rzecz ochrony przyrody, budowanie właściwych postaw i zachowań wobec środowiska poprzez rozbudzanie świadomości ekologicznej uczniów. Co więcej uwrażliwienie na piękno przyrody, nauka korzystania z informacji z różnych źródeł opisujących świat przyrody.

Artykuł (multicentrum.net)

Artykuł (mbp.olsztyn.pl)

 • Wakacje z biblioteką (05.07.2016-25.08.2016) – zadanie realizowane w ramach umowy z Miejskim Zespołem Profilaktyki i Terapii Uzależnień. Pierwsza część programu ma na celu wskazanie terapeutycznej roli tekstów literackich, poprzez oswajanie dziecięcych lęków oraz wspieranie emocjonalnego rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym, pokazanie rodzicom i opiekunom jak wykorzystać teksty literackie do wspólnych zabaw. Druga część programu ma na celu celu pokazać wszechstronne możliwości jakie daje biblioteka. Pokazanie uczestnikom jak w atrakcyjny sposób spędzić wolny czas, jak rozwijać pasję i zainteresowania. Cel szczegółowy to rozwój umiejętności wyrażania własnych emocji poprzez rysunek, gest, słowo i zabawę.

Artykuł (abecadło.olsztyn.pl)

Artykuł (abecadło.olsztyn.pl)

 • Soffa YouTube Edition (01.09.2016-31.10.2016)- projekt realizowany w ramach zadania publicznego Gminy Olsztyn. Projekt daje możliwość wymiany doświadczeń, nabycia nowych kompetencji, zweryfikowania swojej wiedzy z ekspertami.

Artykuł (olsztyn24.com)

Artykuł (pl.wikipedia.org)

Artykuł (planeta11.pl)

 • Pracownia Słów Ważnych (10.10.2016-15.12.2016) – projekt realizowany w ramach zadania publicznego Gminy Olsztyn. W wyniku podjętych działań poszerzone zastaną kompetencje wśród mieszkańców Olsztyna w zakresie percepcji i tworzenia sztuki. Stworzono możliwość uczestnictwa w zajęciach stymulujących kreatywność oraz twórcze myślenie. Celem podjętych działań jest kształtowanie wśród uczestników poczucia, że sztuka i literatura są stałym elementem życia. Stworzono możliwość rozwoju kompetencji, umiejętności, wiedzy i doświadczeń w zakresie działań artystycznych wśród mieszkańców Olsztyna.

Artykuł (mbp.olsztyn.pl)

Artykuł (visit.olsztyn.eu)

Artykuł (telewizjaolsztyn.pl)

Artykuł (olsztyn24.com)

 • Kosmiczny Mikołaj (07.11.2016-16.12.2016) – zlecenie Gminy Olsztyn na zorganizowanie konkursu plastycznego dla dzieci w wieku 4-12 lat. W ramach konkursu odbędzie się astronomiczny pokaz projekcyjny, będzie można porozmawiać z Mikołajem. Prace nadesłane przez dzieci w konkursie zostaną wyeksponowane na wystawie w olsztyńskim Planetarium.

Artykuł (mbp.olsztyn.pl)