Sprawozdania

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2019

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego
Sprawozdanie finansowe

 

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2018

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Bilans za rok 2018
Rachunek zysków i strat za rok 2018
Informacja dodatkowa za rok 2018

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2017

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Bilans za rok 2017
Rachunek zysków i strat za rok 2017
Informacja dodatkowa za rok 2017
Sprawozdanie merytoryczne uproszczone za rok 2017

 

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2016

Bilans
Rachunek zysków i strat
informacje ogólne
informacje uzupełniające
Sprawozdanie merytoryczne